Mgr. Martin Fontán

martin.fontan@centrumpodoli.cz
+420 604 903 080

Vzhledem k tomu, že jsem se k terapeutické práci dostal mírnou oklikou, nemám primárně psychologicko‑medicínské vzdělání. Moje studium filozofie, logiky a mnoha kurzů v rámci religionstiky, mi však poskytlo další důležité souvislosti a snad i možnost mírně odlišného náhledu na celou terapeutickou práci a její proces. Své odborné vzdělání si však neustále zvyšuji, což je i jedním z motivů toho, že jsem aktuálně frekventantem druhého psychoterapeutického výcviku.

Ideově se pohybuji na poli Integrativní psychoterapie zakotvéné, v mém případě, v Gestalt přístupu, se silnou inklinací k hlubině dynamickým terapiím.

Nabízím jak individuální práci, tak skupinovou, případně párovou terapii v terapeutickém páru. Druhé dvě zmíněné služby poskytujeme s kolegyní PhDr. Terezou Kalašovou.

Ceník

Individuální konzultace800 Kč/60 min.
Párová konzultace s terapeutickým párem1 500 Kč/60 min.
Skupinová terapie350 Kč/90 min.
Cena za individuální práci je i otázkou vzájemné dohody a možností.

Vzdělání

2004‑2010Mgr. Logika a Filozofie na FF UK.
2012‑2017Systematický psychoterapeutický výcvik INSTEP
AktuálněVýcvik v psychoterapii, se specifickým zaměřením na poruchy spojené s psychotraumatem v rámci Rafael institutu v Praze

Průběžně se účastním relevatních vzdělávacích semináří a konferencí a svojí práci pravidelně superviduji.

Identifikační číslo (IČO)

71343032