Mgr. Martin Fontán

martin.fontan@centrumpodoli.cz
+420 604 903 080

Ročník 1982. Vystudoval jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obor logika-filozofie. V roce 2017 jsem úspěšně ukončil Systematický psychoterapeutický výcvik INSTEP a od té doby se věnuji psychoterapeutickému poradenství. V současné době jsem zároveň frekventantem výcviku v psychoterapii, se specifickým zaměřením na poruchy spojené s psychotraumatem, který je poskytován institutem Rafael.

Ideově se pohybuji na poli Integrativní psychoterapie zakotvéné, v mém případě, v Gestalt přístupu, se silnou inklinací k hlubině dynamickým terapiím.

Nabízím jak individuální práci, tak skupinovou, případně párovou terapii v terapeutickém páru. Druhé dvě zmíněné služby poskytujeme s kolegyní PhDr. Terezou Kalašovou.

V rámci aktuální epidemiologické situce poskytuji služby i prostřednictvím video konferencí (Skype, Signal, Zoom, Whereby, Google hangouts).

I am also able to provide counselling services in English.

Ceník

Individuální konzultace1000 Kč/55 min.
Párová konzultace s terapeutickým párem2 500 Kč/90 min.
Skupinová terapie350 Kč/90 min.
Cena za individuální práci je i otázkou vzájemné dohody a možností.

Vzdělání

2004‑2010Mgr. Logika a Filozofie na FF UK.
2012‑2017Systematický psychoterapeutický výcvik INSTEP
AktuálněVýcvik v psychoterapii, se specifickým zaměřením na poruchy spojené s psychotraumatem v rámci Rafael institutu v Praze

Průběžně se účastním relevantních vzdělávacích seminářů a konferencí. Svojí práci pravidelně superviduji.

Identifikační číslo (IČO)

71343032