Mgr. et Mgr. Anna Míková

anna.mikova@centrumpodoli.cz
+420 733 459 477

Narodila jsem se v roce 1983 a psychologické práci se věnuji od roku 2008. Pracuji v duchu psychoterapeutického směru PCA (Person Centered Approach – Přístup zaměřený na člověka), jehož autorem je C. R. Rogers. Hlavní myšlenkou tohoto směru je předpoklad, že každý člověk má v sobě potenciál najít si vlastní cestu z nesnází  a také po celý život osobnostně růst. Terapeut se během společných setkání stává průvodcem na této cestě a umožňuje tak klientovi se sám v sobě lépe vyznat a nalézt správný směr a východisko z těžké situace.

Terapeutická práce s klienty a stejně tak neustálá práce na sobě a sebevzdělávání jsou pro mě zároveň i životním naplněním.

Kromě psychologie jsem vystudovala také sociologii, která mi jako věda o společnosti dává možnost zasazovat věci do širší perspektivy.

Pokud se o mně chcete dozvědět další informace, můžete se podívat na moje soukromé profesní stránky www.annamikova.cz.

Cena za individuální konzultaci v rozsahu 50 minut je 900 Kč.

Na ceně je možné se individuálně domluvit.

Skupina pro ženy My Body

S kolegyní Kateřinou Francovou nyní připravujeme malou skupinu pro ženy zaměřenou na vztah ke svému tělu a jeho přijetí, což je v současné době velmi důležité a citlivé téma.

Skupina 6-7 žen se bude scházet od 15. března 2023 1x za 14 dní v čase 15:30 – 17:00 h (90 minut). Smyslem je moci v bezpečí sdílet svoje zážitky a myšlenky, vyslechnout si ostatní ženy a být si vzájemně oporou.

Místem setkání bude terapeutický prostor na adrese Konviktská 13, Praha 1. Další informace spolu s kontaktem pro přihlášení do skupiny najdete zde https://katerinafrancova.cz/my-body/