Mgr. Vlaďka Janoušková 

vladka.snoblova@centrumpodoli.cz
+420 608 562 747

Jmenuji se Vlaďka Janoušková (Šnoblová) a psychologické práci se věnuji od roku 2015. Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde ukončuji doktorské studium. V současné době se účastním výcviku v Gestalt psychoterapii v Institutu Dialog Brno. Pracovní zkušenosti čerpám zejména ze své praxe na Lince bezpečí, kde jsem působila několik let ve službách telefonické krizové intervence a v psychologickém poradenském centru při FF UK a FSV UK, kde poskytuji podporu, poradenství a terapii studentům od roku 2018. Několik let jsem se věnovala primární prevenci rizikového chování a lektorovala jsem programy na základních a středních školách. Mám také pracovní zkušenosti z práce v pedagogicko – psychologické poradně, kde se věnuji dětem s poruchami učení a chování.  Mám zkušenosti z práce s dospělými klienty i s dětmi a dospívajícími, a to jak v individuálním formátu, tak i ve skupině.

Pracuji v souladu s principy Gestalt psychoterapie a v terapii se snažím nahlížet na situace pohledem klienta, který je prožívá. Svou práci ráda obohacuji o využití různých projektivních technik, využívám terapeutické karty nebo experimenty, které se mohou někdy v terapii nabídnout jako zajímavé zdroje dalšího zkoumání klientova světa a prožívání.

Setkávání s klienty v rámci terapie je pro mne velmi inspirativní, ráda jsem svým klientům průvodcem na cestě k větší spokojenosti v životě. Jsem vděčná, když mohu být svědkem toho, jak se člověk během společné práce vyvíjí, posouvá a daří se mu stále lépe zvládat těžkosti, se kterými se v životě setkává. Velmi mě také naplňuje mé vlastní další vzdělávání a osobní i profesní rozvoj. Jsem přesvědčená, že budu-li neustále pracovat sama na sobě, budu moci přinést co největší užitek i svým klientům a o to mi jde především.

Vzdělání

Absolvovala jsem bakalářské i navazující magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dokončení studia 2017)

Od roku 2016 jsem frekventantkou akreditovaného pětiletého psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii v Institutu Dialog Brno

Další kurzy

2020Kurz „Děti a ztráta“ (Poradna Vivam,z. ú.)
2019Kurz Motivační intervence (Fokus Praha, z.ú.)
Výcvik v internetovém poradenství (Linka bezpečí, z.s.)
2018Gestalt psychoterapie u dětí –„Introductory training“ – workshop Lynn Stadler (Česká společnost pro Gestalt terapii, z.s.)
Kurz Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta (TUDYTAM, z.s.)
2017Kurz Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti (Fokus Praha, z.ú.)
Kurz Práce s klientem v akutní krizi (Linka bezpečí, z.s.)
2016Kurz Úvod do práce s traumatizovanými klienty (Déčko Liberec, z.s.)
2014Kurz Test apercepce ruky – lektor PhDr. Zdeněk Altman
Kurz Kresba postavy – lektor PhDr. Zdeněk Altman
2013Kurz Test stromu – lektor PhDr. Zdeněk Altman
Motivační rozhovory (lektor PhDr. Jan Soukup, Ph.D.)
Kurz kompletní krizové intervence; 152 hod. (o.s. „D“ Liberec)

Cena individuální konzultace v délce 50 minut je 1000 Kč, v odůvodněných případech je možná individuální domluva.