Naše hodnoty a etické principy

Co máme společného – naše hodnoty a etické principy

 • Empatický přístup
 • Respekt ke klientovi a jeho situaci
 • Důvěra v člověka a jeho cíle, schopnosti a energii
 • Důvěra v léčivé schopnost terapeutického vztahu
 • Psychologické/terapeutické vzdělání
 • Pracujeme pod supervizí
 • Dodržujeme zásady diskrétnosti a mlčenlivosti – s veškerými údaji a informacemi o klientech nakládáme jako s vysoce citlivými daty, neposkytujeme je nikomu dalšímu a v rámci supervize jsou veškeré informace anonymizovány.
 • Dodržujeme zákony v souladu s GDPR.

Co to je supervize?

 • Pravidelná setkání terapeuta a supervizora (zkušeného terapeuta školeného v poskytování supervize), kde má terapeut možnost získat podporu, ale třeba i nový úhel pohledu na to, co se odehrává v terapeutických setkáních s klientem.
 • Z těchto setkání profituje nejen terapeut, ale zejména klient (jedním z cílů supervize je, aby terapeut mohl klientům poskytnout co nejlepší péči bez toho, aby byl nepřiměřeně zatížen vlastními představami, myšlenkami a pocity).
 • Je-li v supervizi konzultován případ, klient zůstává v anonymitě a terapeut o něm neposkytuje supervizorovi žádné detailní informace.

Podmínky

 • Objednání je oboustranně závazné
 • Domluvené sezení lze bezplatně zrušit alespoň 24 hodin předem. Při pozdějším zrušení termínu je klient povinen uhradit konzultaci v plné výši.
 • Terapeutické centrum Podolí není zdravotnické zařízení a není ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami.
 • Terapeuti nemají povinnost vést o klientech dokumentaci a neposkytují ji třetím stranám.
 • Zachováváme důvěrnost veškerých informací o klientech s výjimkou případů, které nám ukládá zákon.

Etické principy

Při své práci se řídíme etickými principy EAP (Evropské psychoterapeutické asociace), za zvláště důležité považujeme:

 • Princip důvěrnosti
 • Profesionální chování
 • Osobní přístup ke klientovi