Terapeutická skupina

Skupinová terapie umožňuje v bezpečném prostředí sdílet své potíže s druhými, získávat ke svému chování a vystupování zpětnou vazbu a tak nabízí možnost dosáhnout pozitivních změn v osobním životě prostřednictvím vztahů ve skupině, kterou tvoří 2 terapeuti a další klienti (většinou 7 až 10 osob).

Dynamika skupinové terapie vám poskytne podporu, umožní lépe nahlédnout na sebe a své fungování v sociálních situacích, naučí vás lépe rozpoznávat a zvládat své pocity. Skupinová terapie podpoří komunikační dovednosti, umožní lépe poznat své silné a slabé stránky. Ve skupině bude možné pracovat na svých tématech z pracovního nebo osobního života.

Terapeutická práce ve skupině probíhá především formou rozhovorů, kdy se zapojují všichni členové skupiny. V těchto rozhovorech reflektujeme i okolnosti a důvody toho, co je řečeno. Ve skupině neprobíhají jen rozhovory, ale i různé neverbální techniky, zkušenosti z těchto technik následně ve skupině také reflektujeme.

ČASČtvrtek 16:00 – 17:30
CENA350 Kč za jedno setkání
TERAPEUTIPhDr. Tereza Kalašová
Mgr. Martin Fontán
KONTAKTtereza.kalasova@centrumpodoli.cz
martin.fontan@centrumpodoli.cz

Reference

Účast na skupině pro mě byla hodně obohacující. V příbězích a tématech ostatních členů jsem nalézala inspiraci k reflexi pro mě nových témat a nové úhly pohledu na to, co sama zažívám. Skupina pro mě byla bezpečným místem, kde jsem nalézala oporu, pochopení a zažívala širokou paletu emocí. Tereza s Martinem do skupiny přinášeli různé zajímavé techniky. Celkově to pro mě byla unikátní zkušenost, kterou bych doporučila komukoliv, kdo se chce dozvědět více o sobě, ale i rozvíjet empatii a zvídavost směrem k ostatním.

Sebezkušenostní skupinu jsem vyzkoušela poprvé a měla nejasné představy o tom, jak to bude probíhat, koho na ni potkám a tázala jsem se sebe samotné, jestli je to to, co hledám. Měla jsem zájem o to pobavit se s ostatními o svém a jejich pohledu a přístupu k různým tématům, například vztahům k ostatním lidem, k sobě, ke světě okolo nás. Zájem o to přijímat a dávat zpětnou vazbu, zamýšlet se nad svými “pravdami”, pro mne předtím jasně definovanými, nově konfrontovanými s “pravdami” jiných. Tyto svoje představy se realizací skupiny nejen naplnily, ale byly předčeny. Skupinu doporučuji všem, kteří by rádi poznali sebe samotné, poznali nové přátelé a udělali krok k jejich tolerantnějšímu já, které třeba umí lépe vyjadřovat, co cítí a které se třeba i nebojí tolik sdílet s okolním světem svoje prožitky. Mám pocit, že za pár měsíců se skupinou jsem se posunula o velký kus dopředu.

Účast na skupině můžu z celého srdce doporučit. Věřím, že to může být užitečné opravdu každému, ať už řeší nějaký větší problém, nebo se třeba jen trochu hledá. Z každého setkání jsem si nesla něco, nad čím jsem se zamýšlela často až do skupiny příští. Cítím, že jsem udělala díky skupině velký pokrok, a bylo fascinující sledovat, jak se mění i ostatní členové skupiny. Jsem moc ráda, že jsem se o existenci této skupiny dozvěděla, a neváhala bych jít do toho znovu!

Ideální pro všechny, co na sobě chtějí pracovat a něco se dozvědět o sobě i způsobech myšlení, uvažování a prožívání druhých. Martin Fontán a Tereza Kalašová – dávající důraz na skupinovou dynamiku a psychoterapeutický proces – ve skupině vytváří a bezpečnou a důvěrnou atmosféru a  umí vyvážit dle potřeby míru intervence z jejich strany.

Já byla moc spokojená a skupina splnila, ne-li předčila má očekávání.

Celkově mám ale ze skupiny velmi pozitivní pocit, který přetrvává a beru skupinu jako skvělou zkušenost, která mě určitě posunula. Za to vám patří velký DÍK!

Jsem fakt ráda, že jsem skupinu absolvovala a věnovala tomu ten čas. I když se mi tam někdy nechtělo, a jela jsem na skupinu s tím, že se mi nechce s nikým o ničem mluvit, tak když jsem dosedla na židli, postupně to ze mě spadlo a měla jsem chuť se zapojit. Ze skupiny jsem odcházela snad vždycky s dobrou náladou.

Na skupině jsem obzvláště oceňoval zpětnou vazbu a reakce, které mi poskytovali další členové na mé chování a mé problémy. Když totiž člověk o svých problémech s nikým nemluví, přichází o mnoho možných úhlů pohledu. A tak může docházet k ne zcela správným závěrům. Toto mi skupina soustavně mařila a myslím, že i díky ní se na svět dívám s větší mírou objektivity.
(…)
Poznáte lidi a jejich problémy. V diskusi s ostatními zjistíte, že to, co se na první pohled zdá palčivé a neřešitelné, může být ve skutečnosti až malicherné. Uvědomíte si, že ostatní lidé zažívají podobné strachy a že velká kupa toho, co vy osobně považujete za nerozetnutelný gordický uzel, není vlastně nic až tak mimořádného, s čím by se nemuseli potýkat i ostatní. V tom je skupina skvělá.